Nádí šódhana

Nádí šódhana označovaná v češtině jako střídavý dech, se řadí nejen mezi dechové techniky, ale pro své účinky i mezi techniky očistné. Jedná se o dech, kdy střídavě dýcháme pravou a levou nosní dírkou, zařadit můžeme také zádrže dechu po nádechu i po výdechu.

Nácvik:

 1. Posadíme se do jakéhokoliv sedu se vzpřímenou páteří. Ruce jsou volně na kolenou nebo na stehnech.
 2. Zavřeme oči, úplně se uvolníme, volně dýcháme a dech pozorujeme. Vnímáme proud vzduchu v našich nosních dírkách.
 3. Svůj dech jemně prohloubíme a prodloužíme. Nadechujeme o něco pomaleji a do plných plic, dbáme ale na to, aby dech i tělo byly stále uvolněné.
 4. S nádechem zdvihneme pravou ruku a provedeme pránájáma mudru (ukazováček a prostředníček pravé ruky máme napnutý a opřený o bod mezi obočím, ostatní prsty jsou volně).
 5. Palcem uzavřeme pravou nosní dírku a vydechneme levou. Následuje nádech opět levou nosní dírkou.
 6. Palec uvolníme a zároveň prsteníčkem pravé ruky uzavřeme levou nosní dírku a vydechneme pravou nosní dírkou. Následuje nádech pravou nosní dírkou.
 7. Uvolníme prsteníček, palcem uzavřeme pravou nosní dírku a vydechneme levou. Následuje nádech levou nosní dírkou.
 8. Opakujeme několik (zpočátku 10 - 20) kol podle vzorce: výdech levou - nádech levou - výdech pravou - nádech pravou.
 9. Zůstáváme ve vzpřímeném sedu a volně dýcháme oběma nosními dírkami.
 10. Povedeme stejný počet kol nádí šódhany "v opačném směru", tzn. výdech pravou - nádech pravou - výdech levou - nádech levou.
 • Do praxe lze postupně zahrnovat zádrž dechu po nádechu, později také po výdechu.
 • Dech by měl být velmi jemný. V pokročilé praxi lze postupně nádech, výdech a obě zádrže prodlužovat do pravidelného rytmu, kdy nejdelší jsou zádrže, v poloviční délce je výdech a ve čtvrtinové nádech.
 • Někteří učitelé doporučují nechat ukazováček a prostředníček pokrčené, neopírat je o bod mezi obočím.
 • Při delší praxi může pozornost odvádět bolest pravé paže. Aby zůstala paže uvolněná, je nejlepší, když loket směřuje přímo dolů a předloktí je kolmo k zemi.

Účinky:

 • Pročišťuje nosní dírky a vyrovnává jejich průchodnost.
 • Harmonizuje nervový systém.
 • Podporuje okysličování krve.
 • Pročišťuje a stimuluje nádí.

Upozornění:

 • Pro správnou praxi je třeba mít průchodné obě nosní dírky. V případě, že některá je méně průchodná, mohou vznikat nepříjemné pocity. V takovém případě je lepší praxi odložit.