Jak online kurzy fungují?

  • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
  • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
  • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
  • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Karma

Karma (karmán) je to, co vzniká z naší činnosti. Vztahuje se jak na vlastní činnost, tak i na mluvu a myšlenky. Karmánový zákon je zákon příčiny a následku.

To, co uděláme, se nám po čase vrátí. Ať dobré nebo špatné. Měli bychom tedy dělat vše, co nejlépe, v nejlepším případě přijmout naši dharmu. Pokud budeme žít podle vlastní dharmy, nebudeme žádnou karmu tvořit a dosáhneme vysvobození ze sansáry. Zároveň je třeba přijmout i následky našich předchozích činů, tzn. pokud se nám děje něco špatného, nehledat viníka někde jinde, ale vnímat to jako následek našich činů. V žádném případě ale nejde o pasivitu, o to, že bychom měli odevzdaně všechno přijmout a nesnažit se s věcmi něco dělat. Vždy je třeba se chovat co nejlépe, podle naší dharmy. Proto je důležité čistit a zklidňovat svoji mysl i tělo pomocí praktik jógy, protože jenom tak poznáme, jak máme konat.
Existují tři typy karmy:
  • prarábdha karma - karma,  která se nashromáždila v minulosti a právě teď ji realizujeme,
  • saňčita karma - karma, která se v minulosti nashromáždila, ale realizovat se teprve bude,
  • agámí karma - karma, kterou svojí činností právě vytváříme a projevovat se bude v budoucnu.

S karmou pracují další systémy, jako je například buddhismus. Podstatou je pochopit, že vše je v našich rukách. Veškeré utrpení ale také radost není dílem boha nebo někoho jiného. Za všechno si můžeme sami. První dva typy karmy je třeba přijmout. Ty už jsou vytvořeny a nic s nimi neuděláme. Poslední agámí karmu ovlivnit můžeme a měli bychom dělat vše proto, aby byla co nejlepší, respektive, aby se vůbec nevytvářela.

Cesta jógy, při které se snažíme dosáhnout splynutí s nejvyšším principem přes naše konání, se nazývá karmajóga.