Jak online kurzy fungují?

 • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
 • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
 • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
 • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Tíhová relaxace

Při tíhové relaxaci se soustředíme vždy na konkrétní část těla, kterou provedeme určitý pohyb a následně ji uvolníme.

Provedení

 1. Položíme se do lehu na zádech do šavásany.
 2. Zavřeme oči a volně dýcháme. Zklidníme mysl.
 3. Uvědomíme si svoji levou nohu. Celou jí procítíme od prstů až po kyčel.
 4. S nádechem pomalu pokrčujeme levou nohu a suneme ji chodidlem po podložce. Jak se noha přibližuje k tělu, cítíme její vzrůstající tíhu, až e natolik těžká, že pohyb ustane.
 5. S výdechem nohu natáhneme na podložku a vnímáme její tíhu a uvolnění.
 6. Stejným způsobem uvolníme i pravou nohu. Nejdříve si ji celou uvědomíme, poté ji suneme po podložce a nakonec ji položíme zpátky na zem.
 7. Uvědomíme si levou ruku. Procítíme ji od prstů až po rameno.
 8. S nádechem začneme levou ruku pomalu ohýbat v lokti. Uvědomujeme si její vzrůstající tíhu, až je natolik těžká, že ji nelze dál zvedat.
 9. S výdechem necháme ruku klesnout na podložku a uvědomíme si pocity, jaké v ní máme.
 10. Stejně provedeme uvolnění s pravou rukou. Nejprve si ji celou uvědomíme, poté ji s nádechem začneme zvedat a nakonec ji necháme s výdechem klesnout na podložku. Procítíme její uvolnění.
 11. Uvědomíme si trup a postupně necháváme tíhu proniknout i do břicha a hrudníku.
 12. Přesuneme pozornost k hlavě. Nejprve ji necháme klesnout na jednu stranu, poté na druhou. Zastavíme ji uprostřed a vnímáme, jak ztěžkla.
 13. Vnímáme celé své tělo, které je těžké, jakoby zabořené do země, ale úplně uvolněné.
 14. Připravíme se na konec relaxace. Provedeme několik hlubokých nádechů a výdechů.
 15. S dalším nádechem zahýbáme prsty na rukou a na nohou, zakroužíme rukama v zápěstí, nohama v kotnících, skloníme hlavu k jednomu a druhému rameni.
 16. Relaxace skončila.