Pozdrav slunci

Pozdrav slunci neboli Súrja namaskár je nejběžnější a nejznámější jógová sestava.

Jedná se o dynamické cvičení zahrnující několik samostatných ásan. Plynule v souladu s dechem se přechází z jedné pozice do druhé. Původně se ovšem jednalo o cvičení statické, při kterém se cvičilo koncentrační cvičení a říkaly se mantry. Jako dynamická sestava se objevuje až v první polovině minulého století.

Existuje celá řada variant pozdravu slunce. Jen u nás jich je popsáno asi 17 způsobů. Jedna z těch běžnějších má 12 pozic.

Popis provedení

Začínáme ve stoje. S nádechem sepneme ruce před hrudníkem. Vydechneme. S dalším nádechem spojené ruce vzpažíme a mírně se zakloníme. Pohled směřuje do dlaní. S výdechem provedeme hluboký předklon. S nádechem zanožíme pravou nohu, rukama se v úrovni chodila levé nohy opíráme o zem. Pohled směřuje dopředu. S výdechem zanožíme i pravou nohu a provedeme pozici hory. Se zádrží dechu přejdeme do pozice "píďalky": lehneme si tak, že se o zem opíráme bradou, dlaněmi, hrudníkem, koleny a špičkami nohou. S dalším nádechem přejdeme do pozice kobry. Dále provádíme prvních pět pozic v opačném pořadí, tzn. s výdechem provedeme pozici hory, s nádechem přesuneme pravou nohu mezi dlaně, s výdechem hluboký předklon, s nádechem vzpažíme mírně se zakloníme a s výdechem dáme spojené dlaně před hrudník. S dalším nádechem jdeme opět do záklonu se vzpažením. Provedeme celé znovu, pouze tentokrát půjde po hlubokém předklonu nejprve levá noha do zanožení a poté opět nejprve levá noha z pozice hory půjde dopředu, mezi dlaně. Toto celé je jedno kolo. Vždy pohybujeme nejprve pravou nohou a pak levou. Při každém cvičení bychom měli provádět alespoň tři kola pozdravu slunci.

Nejlépe je cvičit pozdrav slunci ráno na lačno.

Po cvičení je vhodné lehnout si do šavásany a chvíli relaxovat.

Cvičení vitalizuje, dodává energii a působí proti celé řadě nemocí. Pomáhá předcházet civilizačním chorobám a posiluje imunitu.

Tip

Pro začátečníky je vhodné cvičit sestavu tak, že vždy zaujmeme danou pozici a chvíli v ní s volným dechem setrváme. Později cvičíme v souladu s dechem tak, jak je popsáno výše. Později lze zařadit také mantry a koncentraci na čakry.

Sestava by se neměla cvičit vůbec nebo pouze opatrně při vysokém krevním tlaku, problémech s páteří, nemocech srdce, menstruaci a od 4. měsíce těhotenství.