Paul Brunton

Paul Brunton (1898 - 1981), je pseudonym anglického novináře a propagátora jógy na západě.

Brunton odjel na počátku 30. let 20. století do Indie, kde se setkal s jedním z největších jógínů té doby, Ramanou Maharšim. Brunton po studiu jógy v indickém ášramu sepsal řadu knih, mj. Tajná stezka, Poustevník v Himaláji nebo Skrytá nauka za jógou. Posmrtně byly vydány Zápisky Paula Bruntona.

Více o osobnosti Paula Bruntona a jeho díle na www.paulbrunton.cz.