Jógový dech udždžají

Dech udždžají je pránájámická technika, při které se dýchá se zataženou hlasivkovou štěrbinou.Jedná se o jednu z nejjednodušších technik. Název vznikl spojením slov ud (=vzhůru) a džaja (=vítězství, úspěch).

Používá se při výdechu, při nádechu i při obojím zároveň a lze ho provádět i se zádrží dechu, v tom případě zařazujeme džalandharabandhu (krční uzávěr). Spojuje se s khečarí mudrou (jazyk ohneme a jeho špičku posuneme po patře co nejvíce dozadu) a bývá součástí meditačních technik nebo krijí (očistné techniky). Udždžají je vhodné cvičit na závěr hodiny před meditací jako pránájámickou techniku nebo pro zklidnění po dynamickém cvičení.

Nácvik:

 1. Posadíme se do některého ze zkřížených sedů, srovnáme páteř.
 2. Provedeme krátké cvičení na uvolnění krčních svalů.
 3. Zavřeme oči, úplně uvolníme celé tělo, ale páteř stále zůstává vzpřímená. Vnímáme svůj dech.
 4. Zařadíme dech udždžají: mírně snížíme měkké patro, jako bychom chtěli polknout. Tím zúžíme hlasivkovou štěrbinu. Takto provádíme pouze nádech, výdech nebo oboje. Tím, že je vzduch nucen projít užším místem, vzniká jemný chrčivý zvuk.
 5. Po provedení dechu udždžají přejdeme ke svému běžnému dechu a chvíli se zavřenýma očima sledujeme svůj dech a účinky udždžají na tělo.

Zásady:

 • techniku nejčastěji provádíme v některém ze zkřížených sedů, lze i ve stoji nebo v různých ásanách, s výjimkou těch, kde je stažené hrdlo (např. obrácené pozice),
 • nácvik je lépe začít s výdechem, protože je to snazší (ne kardiaci),
 • při dechu musí být uvolněný krk, proto je vhodné před praxí zařadit průpravu na krk,
 • při dechu se nesoustředíme na zvuk, ale na dotyk vzduchu,
 • je třeba dbát na to, aby svaly obličeje zůstaly uvolněné,
 • v nácvikových fázích se orientujeme na hrudník,
 • dech se provádí hlavně hrudníkem, při pokročilejší praxi se pracuje i s bránicí a zařazuje se uddíjána mudra,
 • lze dýchat oběma nebo jen jednou nosní dírkou (za pomoci pránájáma mudry).
 • Na fyzické úrovni tento dech pročišťuje (odstraňuje hleny a zapojuje větší plochu plic),
 • na mentální úrovni zklidňuje a pozastavuje myšlenky, čímž se člověk rychleji dostává do stavu meditace,
 • zpomaluje dech – díky tomu tělo vstřebá víc prány, zpomalují se i mozkové funkce a tím také příjem vzruchů a mentální procesy,
 • zpomalením dechu se lépe využívá nový kyslík a snižuje se jeho potřeba,
 • zlepšuje se činnost všech orgánů, zklidňuje, působí proti nespavosti, provzdušňuje plíce, snižuje krevní tlak,
 • při nádechu má aktivizující účinky (teplo), při výdechu zklidňuje (vhodné po zadýchání při dynamických cvičeních).
 • Pozor by si při tomto dechu měli dávat astmatici.