Džalandharabandha

Džala znamená oko v síti nebo síť samotná a dhara je proudění. Pojem džalandharabandha lze tedy přeložit jako "přehrada, která uzavře energii a zamezí jí utéct ven.

Tato bandha se provádí tak, že skloníme hlavu a přitáhneme bradu k hrudi, proto se jí říká krční uzávěr. Tlakem jsou drážděny receptory karotických pletení, které by v normálním stavu poslaly do mozku informaci o zádrži dechu, kterou při bandze provádíme. V důsledku toho by došlo ke zvýšení tlaku a zrychlení srdeční činnosti. Tím, že při bandze provedeme toto stlačení, k přenosu informace nedojde. Tlak nesmí být ale moc velký, aby nedošlo k přerušení toku krve v krkavicích.

Provedení

 1. Posadíme se do zkříženého sedu, ruce jsou propnuté a opírají se o kolena, ramena jsou zvedlá.
 2. Necháme hlavu klesnout k hrudi a vtáhneme ji vzad, aby se srovnala páteř. Vytáhneme šíjové svalstvo (měl by být cítit tlak až po lopatky).
 • Před nácvikem je dobré zařadit cviky na uvolnění hlavy, šíje a krku.
 • Bandhu lze provádět v obou zádržích - po nádechu i po výdechu.
 • Používá se hlavně při delších zádržích - nad 10 sekund.
 • Při zádrži po nádechu není potřeba co nejhlubší nádech. Nadechujeme se volně.
 • Pokud je po bandze výdech trhaný, byla zádrž moc dlouhá.

Účinky

 • Chrání srdce a cévní systém (proto je dobré ji používat při delších zádržích).
 • Rytmizuje činnost srdce.
 • Mění poměr plynů v krvi (zvyšuje se množství oxidu uhličitého).
 • Urychluje metabolismus (rozpad cukrů).
 • Tím, že zadržuje energii, zvyšuje vnitřní teplotu.
 • Podněcuje aktivitu sleziny, která následně vrhá do krve hodně červených krvinek.
 • Stimuluje štítnou žlázu.
 • Aktivuje šíjovou oblast.
 • Zpomaluje myšlenky a mentální procesy.
 • Uzavřením dechu v hrudníku a přerušením pránického toku zabraňujeme v proudění energii jdoucí z mozku dolů a tím posouváme vědomí do oblasti pupku. V tomto místě dochází při obrácení prány a apány k jejich míšení.

Kontraindikace

viz společné pro všechny bandhy v článku Co jsou bandhy