Bandhy

Bandha znamená v překladu uzávěr, blokace nebo vazba. Jedná se o uzávěry, které tlakem nebo podtlakem uzavírají tělesné otvory a tím dojde k oddělení části těla od nějaké tělní dutiny.

Vzniklým stahem se uzavře v těle prána a dojde ke stimulaci pránické aktivity. Díky tomu bandhy napomáhají zprůchodňovat granthi, protože jimi lze aktivovat sušumnu. Mimoto mají pozitivní vliv na žlázy s vnitřní sekrecí, napomáhají odstraňovat poruchy reprodukčních orgánů a močových cest.

Bandhy se provádí v zádrži dechu a někdy se kombinují s pránájámickými technikami a ásanami. Jedná se o náročnější techniku, proto musí být nácvik pomalý a přistupovat by k němu měli pokročilí jógíni, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Základními kontraindikacemi jsou vysoký krevní tlak, nemoci srdce, chronické onemocnění střev, nádory, oční a ušní problémy, menstruace a těhotenství. Vhodné nejsou ani pro děti a pro lidi s psychickými problémy.

Bandhy jsou celkem tři:

Někdy se tyto tři bandhy provádí současně. Potom se jedná o tzv. mahá bandhu.