Múlabandha

Múla znamená kořen, proto se v češtině tato bandha nazývá kořenová. Jedná se o svalový stah v oblasti pánevního dna, v místě kde se nachází múladhára čakra. U některých ásan, jako jsou například uštrásana, tadásana, paščimóttanásana nebo obrácené pozice, nastává múlabandha automaticky.

Provedení

  1. Zaujmeme nejlépe siddhásanu, případně górakšásanu nebo múlabanhdásanu (viz foto v úvodu).
  2. V zádrži dechu stáhneme svaly v okolí pánevního dna.
  • Bandhu lze provádět v zádrži po nádechu i po výdechu.
  • Před nácvik vlastní bandhy je dobré nejdříve zařadit praxi ašvini mudry (stah kolem konečníku) a vadžroli mudry (stah kolem močové trubice).

Účinky

Obrací tok apány (viz Pančaprána) směrem vzhůru. Při současném provedení džalandharabandhy, která obrací pránu dolů, dochází ke střetu těchto dvou energií v manipúračakře.
Upravuje zažívání (činnost střev).
Aktivuje parasympatické nervové dráhy. Snižuje tep, zpomaluje dech a snižuje krevní tlak.

Kontraindikace

Kromě společných pro všechny bandhy, není dobré zařazovat v případě problémů v oblasti pánevního dna (hemeroidy, zácpa) a v případě pohlavních či menstruačních problémů.