Technika jóga nidra stojí na pomezí relaxace a meditace. Překládá se jako jógový spánek. Jde totiž o to, dostat se někam mezi vědomí a spánek. Spát vědomým spánkem.

Tato technika není nijak zvlášť stará, její kořeny jsou ovšem hluboké. Tuto techniku, tak jak ji dnes praktikujeme, "vymyslel" Svámí Satyananda Saraswati. Údajně jednou usnul při předčítání véd svými žáky. Když se probudil zjistil, že čtené texty vnímal i ve spánku a napadlo ho udělat techniku, při které mysl zůstává bdělá i ve spánku. Vyšel ze staré meditační techniky, která se jmenuje njása, a vytvořil jóga nidru.

Jóga nidra se stala v praxi jógy poměrně častou a oblíbenou technikou. Řada učitelů jí dále rozvíjela a upravovala a i sám svámí Satyananda vytvořil několik stupňů, takže existuje celá řada způsobů, jak tuto techniku pojmout.

Jóga nidra má 9 stupňů. Při praxi se ne vždy využívají všechny. Jedinou nevýhodou praxe je to, že je třeba, aby ji někdo vedl - ať už učitel, váš kamarád nebo si pustíte její nahrávku.

1. Úvod

Položíme se do šavásany. Srovnáme si tělo, aby nám bylo příjemně a uvolníme se. Jóga nidra trvá většinou 20 - 30 minut, proto je třeba se předem připravit, aby nám po celou dobu bylo pohodlně a teplo. Lze využít deku, různé polštáře apod.

Zavřeme oči, zklidníme dech a zaposloucháme se do hlasu, který nás jóga nidrou provází. V myšlenkách se připravíme na cvičení.

2. Relaxace

Postupně uvolňujeme celé tělo. Zaměřujeme pozornost do jednotlivých částí a za pomoci výdechu nebo mantry Óm tyto části uvolňujeme. Lze pro tyto účely využít i relaxaci s uvědomováním si částí těla.

3. Sankalpa

Sankalpa se překládá jako přání, tužba nebo záměr. Jedná se v zásadě o předsevzetí, pozitivní myšlenku, kterou si ve stavu uvolnění v mysli opakujeme a tím ji vkládáme do vědomí. Stane se naší součástí a posléze i realitou.

Každý by si měl svojí sankalpu sám stanovit. Měla by být pozitivní a vztahovat se k naší osobě. Sankalpu bychom neměli měnit, dokud se nevyplní.

Sankalpu bychom měli mít připravenou předem, nevymýšlet ji až během praxe jóga nidry. Většinou se jedná o krátkou větu, která oznamuje skutečnost, které chceme dosáhnout. Například "jsem vyrovnaný a klidný," "každé ráno cvičím pozdrav slunci," "soucítím se všemi bytostmi" apod.

Sankalpu si v duchu s plnou soustředěností a procítěním třikrát zopakujeme. Musíte tomu, co říkáte věřit. Jenom tak se sankalpa může naplnit.

4. Rotace vědomí

Znovu si postupně uvědomujeme jednotlivé části těla a tím odtáhneme pozornost od okolí a soustředíme mysl na naše tělo. Tentokrát už tělo neuvolňujeme. Proces je o něco rychlejší a lze ho 2 - 3x zopakovat.

5. Vědomí dechu

V tomto stupni zaměříme svoji pozornost na dech. Způsobů je celá řada. Většinou se pozoruje dech se zaměřením na různé čakry.

6. Uvědomění si protikladů

Uvědomíme si pocity v těle. Vnímáme teplo a chlad, tíži a lehkost, ticho a hluk. Tyto pocity se snažíme plnohodnotně prožít, tzn. že pokud prociťujeme např. hluk, představíme si, že stojíme např. u rušné křižovatky ve velkoměstě, pokud ticho, přeneseme se v myšlenkách do hlubokého lesa.

7. Řízená vizualizace

Mnohdy se považuje za stěžejní část jóga nidry, protože často vyplňuje nejvíce času v celé praxi. V kratší verzi se lze zaměřit pouze na sled několika málo obrazů jako je pláž, východ slunce, let ptáků apod. Jindy si můžeme procházet celý příběh. Například jak vystupujeme na horu, a pak se vracíme do údolí, jak se procházíme v lukách, po zahradě, v lese. Možností je opět celá řada.

8. Ponoření do vnitřního prostoru

Svoji pozornost přeneseme do prostoru za čelem (čidakáša). Pouze pozorujeme obrazy, které se objevují.

9. Závěr

Na závěr si znovu třikrát zopakujeme svoji sankalpu. Poté si uvědomíme vlastní tělo, prostor, ve kterém se nacházíme. Prohloubíme dech, postupně rozhýbáme tělo. Zahřejeme si dlaně třením o sebe, pak si je přiložíme na oči, pomalu oči otevřeme a dlaně sundáme. Jóga nidra skončila.

Techniku jóga nidry lze v její jednodušší variantě zařazovat do praxe v poměrně nízkém stupni pokročilosti. Rozvíjí vědomí, zklidňuje a uvolňuje, posiluje paměť. Velmi příznivě působí na celé tělo i mysl.

Stejně jako u všech technik, které pracují s myslí, není vhodná pro lidi s hlubšími duševními a psychickými problémy.