Jógové ásany

Ásany jsou v západní společnosti nejběžnější praxí jógy. Nejde ale pouze o fyzické cvičení.

Ásana, sanskrtský název pro jógovou pozici, znamená "pohodlná pozice". Přestože některé z pozic jsou zpočátku nepříjemné nebo přímo nemožné, postupným nácvikem se můžeme dobrat k tomu, že se v každé pozici dokážeme uvolnit. V józe se nevyplácí chvátat.

Tyto pozice těla by měly být pohodlné, abychom v nich byli schopni provádět další techniky - především meditaci a koncentraci.

Ásany vedle toho, že působí na fyzické tělo - protahují a uvolňují svaly a klouby a působí na orgány v těle - ovlivňují také tok energie (více o energii najdete v článku Prána) a čakry, mysl a vědomí.

Existuje celá řada ásan. Přesný počet nelze říct, protože každý z učitelů k nim přistupuje z jiného hlediska. Východiskem může být 32 základních ásan, které uvádí Ghéranda sanhita.

Co se týče popisu a názvosloví ásan, není zde jednota. V průběhu let různí učitelé vytvořili své vlastní systémy, které se od sebe méně či více liší. Najdeme tak rozdíly jak v samotném provedení ásan, tak i v jejich sanskrtském a českém názvosloví.

Názvy ásan se velmi často váží k nějakému zvířeti nebo mýtické bytosti. Není to náhoda. Každá ásana má svůj vlastní význam, a stejně, jako daná pozice působí na některé ze stránek naší osobnosti, i její název, zejména sanskrtský, má svoji vibraci, která tento efekt umocňuje. Sanskrt obecně je mocný jazyk a jeho používání při praxi jógy má svůj význam. Nelze tedy ásany brát pouze jako obyčejné cviky. Jedná se o mocné pozice, které vytváří z těla, mysli a vědomí jeden harmonický celek. Při jejich praxi je důležité nejen jejich provedení, správný dech, uvolnění a koncentrace, ale je potřeba si být vědom také hlubšího, duchovního aspektu dané ásany.

V základu dělíme ásány na:

Seznam a podrobný popis jednotlivých pozic najdete v kategorii Jógové pozice. O tom, jak praxi ásan přistupovat si můžete přečíst v článku Zásady správné praxe.