Zásady správné jógové praxe

Pro cvičení ásan je třeba, aby na ně bylo tělo připravené a abychom je prováděli vědomě.

Nejdříve je potřeba se celkově zklidnit. Pro tento účel nejlépe poslouží některá z relaxací, případně zpěv manter. Tím se naladíme na jógu a zklidníme mysl. Vlastní fyzické tělo je poté potřeba připravit díky průpravným cvikům. Ty jsou velmi důležité a neměly by být v žádném případě vynechávány. Vždy bychom měli udělat základní cviky, kterými protáhneme celé tělo a uvolníme alespoň ty nejdůležitější klouby.

Po úvodní přípravě můžeme přikročit k vlastní praxi ásan. Každá ásana má nějakou výchozí pozici, ze které ásanu zaujímáme a také se do ní vracíme. V této pozici je třeba se nejprve uvolnit a mentálně se na ásanu, kterou chceme cvičit, připravit. Je dobré si ji v mysli představit. Pozornost bychom měli věnovat také zaujmutí ásany. Často se stává, že do pozice přecházíme rychle a bez kontroly. Součástí vlastní ásany je i její zaujmutí a následný návrat do výchozí pozice, proto bychom jim měli věnovat stejnou pozornost, jako výdrži v ásaně. Z toho důvodu je dobré se nejprve zklidnit a naladit se na danou ásanu. Do pozice přecházíme pomalu, vědomě a v souladu s dechem. V pozici bývá výdrž (u dynamických ásan tomu tak není), a pak následuje stejně pomalý a klidný návrat do výchozí pozice.

Vlastní výdrž v ásaně se odvíjí od charakteru dané ásany. Někdy bývá v zádrži dechu, někdy s volným dechem. Vždy bychom ale měli být uvolnění a soustředění. Zpočátku se soustředíme hlavně na fyzické tělo, snažíme se pozici dovést k dokonalosti a maximálně se v dané ásaně uvolnit. V pokročilejší praxi přidáváme soustředění na čakry a uvědomění si významu dané pozice. Každá ásana něco symbolizuje a posiluje nebo naopak potlačuje některé stránky naší osobnosti.

Velmi důležité je, být po celou dobu uvolnění a uvědomovat si pozici nebo pohyb, který vykonáváme. V každé ásaně bychom se měli být schopni uvolnit. Nikdy netlačíme tělo za hranice jeho možností, nikdy bychom neměli být v napětí, neměli bychom cítit bolest nebo jiné nepříjemné pocity. Pokud je cítíme, ásanu neprovádíme, ale zařadíme do vlastní praxe jiné pozice nebo průpravné cviky, které na danou ásanu naše tělo připraví.

Důležité je, věnovat také velkou pozornost návratu z pozice. Jak již bylo řečeno, měl by být klidný, pomalý a také kontrolovaný. Tento problém nastává hlavně u balančních pozic. Není třeba vydržet co nejdéle, a pak přepadnout. Naopak! Podle jógy bychom měli mít po celou dobu svoje tělo pod kontrolou, proto je lepší, provést jen kratší výdrž v ásaně a vrátit se do výchozí pozice vlastní vůlí.