Cesty jógy

Jóga je věda, životní styl, pohled na svět. Jóga proniká do všech oblastí života. Má velmi široký záběr a každý si z ní bere větší či menší část.

Vzhledem k tomu, jak jsme každý jiný, existuje i celá řada cest jógy, které se od sebe více či méně liší, všechny ale vedou ke společnému cíli - poznání pravého Já. Některé cesty využívají více fyzické cvičení, jiné meditaci, mantry a další techniky.

Základními přístupy jsou tzv. čtyři cesty jógy, mezi které se patří:

Vedle těchto cest existuje celá řada dalších, které z nich vychází. Ať už jsou to tradiční směry jako například hathajóga nebo mantrajóga, tak moderní přístupy jako např. vinyasa flow jóga.