Hathajóga

Podstatou jógy je naučit se vnímat i ty nejjemnější vibrace a energie a pracovat s nimi. Abychom ale byli schopní tyto energii vnímat, je třeba očistit své fyzické tělo. Nelze pouze nasměrovat svoji mysl dovnitř a koncentrovat se na energii, která námi proudí. Je potřeba také zprůchodnit dráhy a zbavit se různých bloků, které jsme si svým životním stylem vytvořili. Očištěním těla dojte k celkovému uvolnění - i na úrovni psychické.

Na fyzickou očistu se soustředí právě hathajóga. Tato cesta se považuje za součást rádžajógy, neboť zahrnuje techniky, které patří právě do této "královské" cesty. Jedná se o ásanypránájámu, krije, mudry, mantry (viz matrajóga) a bandhy.

Název této cesty vznikl spojením slabik ha, což představuje sluneční energii, a tha, což je měsíční energie. Název tedy definuje základní myšlenku hatha jógy - vyrovnání dvou základních energií, dvou polarit. Hathajóga se soustředí na ovládnutí těla, jeho pročištění a udržení ve zdravém, dokonalém stavu. Jedná se o radikální očistu celého organismu, a proto bývá někdy hathajóga označována za přípravu pro jógu.

Někdy se jako hathajóga označuje pouze fyzické a dechové cvičení, tedy cvičení, se kterým se můžeme u nás setkat na kurzech klasické jógy. Je třeba si ale uvědomit, že hathajóga zahrnuje i další techniky, než jsou ásany a pránájáma.

Základní knihou hathajógy je Hatha Yoga Pradipika, která byla sepsána ve 14. století.