Očistné jógové techniky

Očistné techniky neboli krije, případně šatkarmas, jsou pevnou součástí hathajógy.

Jedná se o techniky, které pročišťují především fyzické tělo, některé ale působí i za hranice fyzického těla. Očistných technik je celá řada - od nejjednodušších až po složité, které je třeba nacvičovat pouze pod dozorem zkušeného učitele. Obecně se dělí do šesti základních skupin (odtud název šatkarmas = šest činností):

Očistné techniky patří k pokročilejší praxi jógy. Předpokládají určité dovednosti a i přesto je třeba provádět nácvik pod dohledem zkušeného učitele. V žádném případě není vhodné, aby tuto praxi zkoušeli začátečníci jen na základě uvedených článků.