Halásana

Pozice pluhu je velmi silná očistná ásana. Tak jako pluh orá půdu a připravuje ji na novou setbu a následnou sklizeň, tak i halásana nás obrací k sobě, do svého nitra, a vytváří prostor pro další růst.

Obrácené
Pokročilé

Provedení:

 1. Výchozí pozicí je leh na zádech.
 2. S nádechem zvedáme obě nohy.
 3. S výdechem je vedeme za hlavu, tak abychom měli trup kolmo k zemi a nohy byly propnuté v kolenou. Dlaněmi se opíráme o zem.
 4. Ruce zůstávají na místě případně můžeme proplést prsty, abychom lépe stáhli lopatky k sobě, bradu tlačíme do krční jamky, kostrč táhneme ke stropu nohy jsou propnuté v kolenou.
 5. V pozici se uvolníme a volně dýcháme.
 6. Návrat začínáme s nádechem, kdy zvedáme nohy do kolmé pozice k podlaze a s výdechem je pokládáme na zem.

Varianty:

 • Púrnahalásana - v pozici zvedneme ruce a prsty uchopíme palce u nohou.
 • Púrvahalásana - nohy necháme pouze přednožené.
 • Ékapadahalásana - z pozice svíčky, sarvangásany, necháme klesnout jednu nohu za hlavu, druhá zůstává kolmo k zemi.
 • Karnapídásana - v halásaně pokrčíme nohy a kolena a holeně položíme na podlahu. Kolena jsou přibližně v úrovni uší.
 • V halásaně můžeme nohy mírně oddálit. Rukama držíme prsty u nohou.

Tipy pro začátečníky:

 • Pro začátečníky je vhodnější začínat nejprve poloviční variantou, tzn. púrvahalásanou (viz výše). Postupně pomalu sklápíme nohy k zemi.

Působení:

 • Zklidňuje myšlenky. Působí proti únavě a stresu.
 • Stimuluje orgány v břišní dutině a štítnou žlázu. Podporuje trávení a činnost ledvin.
 • Protahuje páteř, ramena a zadní stranu stehen.

Kontraindikace:

 • Problémy v břišní dutině zejména kýla a vředové choroby.
 • Problémy s páteří, ischias.
 • Vysoký krevní tlak a vysoký nitrooční tlak.

Zajímavosti:

 • Tato pozice se provádí zejména po sarvangásaně (svíčce) jako odpočinková poloha. Proto lze někdy jako výchozí pozici mít právě sarvangásanu.
 • Halásana se využívá také jako kontrapozice k záklonovým ásanám, jako jsou uštrásana, matsjásana nebo suptavadžrásana.
 • Pozice není typicky obrácená. Lze ji řadit také mezi předklonové pozice.