Jak online kurzy fungují?

  • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
  • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
  • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
  • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Cesta, kterou volím

joga OBRJako občané demokracie jsme neustále poučováni o tom, že hlasování je nejen naší výsadou, ale i naší povinností. Pokud se nezúčastníme volebního procesu, musíme se spokojit s tím, co pro nás zvolí ostatní  vůdce, politiku, daně.

Tento rok jsem sledovala kampaně a zvažovala, jakou volbu bych chtěla udělat ve volební místnosti. Také jsem hodně přemýšlela o tom, co to znamená jít k volbám s principy jógy v mysli.

Pro ujasnění, v žádném případě netvrdím, že mé názory by měly být sdíleny ostatními, kteří praktikují jógu. Koneckonců jsme každý jiný a chápeme jógu z různých hledisek. Níže jsou uvedeny některé ze způsobů, jak praktikování jógy ovlivnilo mé názory na volby.

Myslet na celek, ne jen jednotlivce

Jóga nás učí, že jsme všichni navzájem propojeni a že to, co jeden z nás dělá, nějakým způsobem ovlivňuje ostatní. Takže když dojde na hlasování, jsem přesvědčena, že je důležité, abychom udělali krok zpět a podívali se na volby komplexněji a s nadhledem. Jak ovlivní naše sousedy (v naši ulici, ale i ty za oceánem), naše děti, vnoučata a vůbec celou budoucnost?

Umět soucítit

Je v pořádku nesouhlasit. Ale zjistila jsem, že je neuvěřitelně užitečné se alespoň pokusit cítit do kůže těch, s nimiž nesouhlasím. Můžu pak lépe pochopit jejich názory.

Najít rovnováhu mezi potěšením a povinností

Mým životním cílem je vymyslet způsob, jak být spokojena s mým životem takovým, jaký je, být vděčná za všechny dary a přestat usilovat o další. Ale politika je celá o tom dělat věci lépe. Během voleb se tak dostávám do prekérní situace. Chci být angažovaným účastníkem, ale také chci být šťastná. Nejlepším kompromisem, který jsem schopna najít, je účastnit se s úmyslem zlepšovat věci pro ostatní – protože můj život je už zatraceně dobrý.

Volit každý den

Především se snažím nezapomenout, že nejen politické volby jsou důležité. Každý den děláme rozhodnutí, která ovlivňují nás i ostatní. Hlasujeme prostřednictvím naší činnosti, našich slov, utrácením peněz a způsobem, jakým žijeme naše životy.

Autor: Erica Rodefer Winters

Zdroj: http://blogs.yogajournal.com/goodlife/archives/2012/11/the-way-i-vote.html

Další informace

"jóga je cestou k sobě,
cestou ke štěstí."

Přehled kurzů